Leadership Consulting

Da budemo spremni za budućnost ...

Ne želite stručnjaka, već ih imate u svom poslu. Ono što cijenite je vanjska perspektiva i kontekst uz pomoć savjetovanja o vođstvu koje će vam pomoći da inovirate, ostanete na čelu i rastete. Na NextMapping ™, naše savjetovanje o vođstvu pomaže vam da napravite plan djelovanja „što je sljedeće“.

Koristeći našu vlasničku platformu za poslovno planiranje NextMapping ™, naši savjetnici za rukovodstvo jasno će artikulirati šta slijedi za vas i vaše poslovanje u sljedećih godinu dana, tri godine, pet godina, deset godina ili više.

Morate iskoristiti prilike i prilagoditi vam priliku, a ne obrnuto. Sposobnost učenja najvažniji je kvalitet koji vođa može imati. “

Sheryl Sandberg, COO Facebook

Šta je NextMapping proces?

Koraci procesa
Leadership ConsultingNextMapping ™ postupak

Šta je NextMapping koristi za?

Da bi NextMapping ™ bio lako razumljiv za potencijalne klijente i omogućio im da prepoznaju da je jedinstveno prilagođen njihovoj situaciji, jasno ćemo definirati teme i publiku prema kojoj je prilagođen.

Teme:

  1. Budućnost rada
  2. Promenite liderstvo
  3. Vozačka organizaciona transformacija
  4. Saradnja i inovacija
  5. Strateško liderstvo
  6. Robotika, AI i automatizacija
  7. Tehnička i digitalna transformacija
  8. Poduzetnička svrha, strast i profit