Leadership Consulting

Da budemo spremni za budućnost ...

Ne želite stručnjaka kojeg već imate u svom poslu. Ono što cijenite je izvan perspektive i konteksta uz pomoć savjetovanja vođe koje će vam pomoći da inovirate, ostanete na vodećoj ivici i rastete. Na NextMapping ™ savjetovanju za liderstvo pomažete vam da izgradite akcijski plan „što je sljedeće“.

Korištenjem vlastite platforme za poslovno planiranje NextMapping ™ naši savjetnici za vodstvo će jasno artikulirati što slijedi za vas i vaše poslovanje u sljedećoj godini, tri godine, pet godina, deset godina ili više.

Morate iskoristiti prilike i iskoristiti priliku za vas, a ne obrnuto. Sposobnost učenja je najvažniji kvalitet koji vođa može imati. “

Sheryl Sandberg, COO Facebook

Šta je NextMapping proces?

Koraci procesa
Leadership ConsultingNextMapping ™ postupak

Šta je NextMapping koristi za?

Da bi NextMapping ™ bio lako razumljiv za potencijalne klijente i omogućio im da prepoznaju da je jedinstveno prilagođen njihovoj situaciji, jasno ćemo definirati teme i publiku prema kojoj je prilagođen.

Teme:

  1. Budućnost rada
  2. Promenite liderstvo
  3. Vozačka organizaciona transformacija
  4. Saradnja i inovacija
  5. Strateško liderstvo
  6. Robotika, AI i automatizacija
  7. Tehnička i digitalna transformacija
  8. Poduzetnička svrha, strast i profit